Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
StarÜye

Karışım Ayırma Yöntemleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Karışımları eleme, süzme, yüzdürme, dinlendirme, mıknatısla ayırma, buharlaştırma ve damıtma yöntemleriyle ayırabiliriz.
Eleme
Değişik irilikteki katı taneciklerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Çakıl-kum, kepek-un, kömür-kömür tozu bu yöntemle birbirlerinden ayrılır.
Süzme
Katı taneciklerle karışmış sıvı maddeler süzme yöntemiyle birbirinden ayrılır. Yıkanmış pirinci haşlanmış makarnayı içinden yaprak tanecikleri olan çayı süzdürme yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz. Ayrıca içme ve kullanma sularındaki katı taneciklerde süzülerek temizlenir.
Yüzdürme
Birbiriyle karışmış olan tanecikler yüzdürme yöntemiyle ayrılabilir. Samanla karışmış buğday, sapla karışmış mercimek, toprakla karışmış ıspanak bu şekilde birbirinden ayrılır.
Dinlendirme
Bir sıvı ve içine dağılmış katı tanecikleri dibe çöktürülerek birbirinden ayrılması, dinlendirme yöntemiyle yapılır. Bir bardağın içine bir miktar su koyup karıştırdığımızda bulanık bir karışım elde ederiz. Karışım bir süre beklettiğimizde toprağın dibe çöktüğünü saydam suyun üstte kaldığını görürüz.
Kentlerde kullanılan suların bir kısmı gölgelerden ve akarsulardan elde edilir. Taş ve toprakla karışmış durumdaki bu sular önce dinlendirme havuzlarına alınarak taş ve toprağın dibe çökmesi sağlanır.
Mıknatısla Ayırma

Demir gibi mıknatısın çektiği maddelerle karışmış başka maddeleri ayırmada mıknatıs kullanılır. Çöplerden demir türü maddeler mıknatısla ayrılır. Demir tozuyla karışmış toz şeker karışımını mıknatısla ayırabiliriz. Buharlaşma
Bir sıvı madde ile karışmış başka bir maddeyi birbirinden ayırmak yada karışımı koyu bir kıvama getirmek için kullanılan bir yöntemdir.
Süt tozu sütteki suyun; deniz tuzu, özel havuzlara alınan deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilir. Salça, reçel, pestil, pekmez, marmelat yapılırken de buharlaşma yöntemi kullanılır.
Damıtma
Birbiriyle karışmış sıvıların ayrılmasında damıtma yöntemi kullanılır. Karışan maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılır. Farklı kaynama noktasına sahip iki sıvıdan kaynama noktası düşük olan sıvı daha buharlaşmaya başlar ve ayrı bir kapta toplanarak yoğunlaştırılır. Böylece iki sıvı ayrılmış olur.
Rafinelerde petrol damıtılarak petrol gazı, benzin, gaz yağı, motorin, fuel oil, makine yağları ve asfalt elde edilir.


Karışım Ayırma Yöntemleri Resimleri

 • 2
  Karışımları ayırma teknikleri 3 yıl önce

  Karışımları ayırma teknikleri

Karışım Ayırma Yöntemleri Sunumları

 • 6
  Önizleme: 3 yıl önce

  Karışımların ayrılma teknikleri sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  karIşImlarIn ayrIlmasIŞebnem KIROĞLU-Semanur KARADAĞ

  2. Sayfa
  Karışım Nedir? Karışım ,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır. Karışımda karışımı meydana getiren cisimlerin atomlarında bir degişiklik olamaz.Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Karışımların Özellikleri: Saf değildirler. Farklı cins molekül veya atomlar içerirler. Kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar. Karışım oluşturan maddeler arasında bir oran yoktur.Her oranda biraraya gelebilirler. Erime ve kaynama noktaları,yoğunlukları sabit değildir. Maddelerin özellikleri değişmez.

  3. Sayfa
  Karışımların Ayrılması

  4. Sayfa
  Tanecik Boyutu FarkIndan YararlanIlarak Geliştirilen AyIrma YöntemleriAyıklamaEleme SüzmeDiyaliz

  5. Sayfa
  ayIklama Heterojen katı-katı karışımların ayıklama yöntemi ile ayrılması.

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  Geri dönüşümAyıklama yoluyla istenmeyen maddelerin kağıttan ayıklama yöntemiyle ayrılması.

  8. Sayfa
  Eleme Katı-katı heterojen karışımlarının eleme yöntemi ile ayrılması.

  9. Sayfa
  Süzme Heterojen katı-sıvı ve katı-gaz karışımların süzme yöntemiyle ayrılması.

  10. Sayfa


  11. Sayfa
  diyalizSıvı-katı karışımlarının diyaliz yöntemiyle ayrılması.

  12. Sayfa


  13. Sayfa
  Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma YöntemleriÇöktürmeAktarma( Dekantasyon)Yüzdürme (Flotasyon)

  14. Sayfa
  çöktürme

  15. Sayfa
  aktarma

  16. Sayfa
  Yüzdürme (FLOTASYON)

  17. Sayfa
  Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri Kristallendirme Estraksiyon

  18. Sayfa
  kristallendirme

  19. Sayfa


  20. Sayfa
  ekstraksiyon

  21. Sayfa


  22. Sayfa
  Kaynama sıcaklıkları Farkından Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma Yöntemleri

  23. Sayfa
  Basit damıtma

  24. Sayfa
  Ayrımsal damıtma

  25. Sayfa
  Petrolün Damıtılması

  26. Sayfa
  Karışımları Ayırma YöntemleriKatı-Katı KarışımlarKatı-Sıvı KarışımlarKatı-Gaz KarışımlarSıvı-Sıvı KarışımlarHomojenAyrımsal DamıtmaHeterojenYoğunluk FarkıHomojenBuharlaşmaHeterojenSüzmeYoğunluk FarkıÇözünürlük FarkıAyrımsalKristallenme

  27. Sayfa
  teşekkürler

 • 1
  Önizleme: 3 yıl önce

  Karşımları ayırma yöntemleri sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  AYNUR CEYLANDARICA HALİDE EDİP İLKÖĞRETİM OKULU4-A SINIFI ÖĞRETMENİKARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEMLERİAYNUR CEYLAN

  2. Sayfa
  Çevremizdeki katı- sıvı karışımlarına örnekler verir misiniz?Bunları ayırmak istersek nasıl ayırabiliriz? Sınıfımız karışım mıdır?

  3. Sayfa
  Karışımları oluşturan maddeleri ayırmak için çok çeşitli yöntemler kullanılır.Eleme, süzme, savurma, yüzdürme, mıknatısla ayırma, buharlaştırma, damıtma bu yöntemlerden bazılarıdır.

  4. Sayfa
  Şimdi bu, karışımları ayırma yöntemlerine göz atalım:

  5. Sayfa
  Eleme YöntemiDeğişik irilikteki katı taneciklerden oluşan karışımları birbirinden ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Çakıl-kum, kepek-un, kömür-kömür tozu bu yöntemle birbirlerinden ayrılır. Nohut ve un karışımını, bir elekte elersek ne gözleriz? Nohut eleğin üzerinde kalır, un ise eleğin altına geçer.

  6. Sayfa
  Eleme, karışımdaki büyüklükleri, farklı maddeleri ayıran bir yöntemdir.İnşaatlarda kum elekten geçirilerek çakıldan ayrılır.

  7. Sayfa
  Katı taneciklerle karışmış sıvı maddeler süzme yöntemiyle birbirinden ayrılır. Yıkanmış pirinci, haşlanmış makarnayı, içinden yaprak tanecikleri olan çayı süzdürme yöntemiyle birbirinden ayırabiliriz. Ayrıca içme ve kullanma sularındaki katı tanecikler de süzülerek temizlenir.Süzme Yöntemi

  8. Sayfa
  Annem mercimek ayıklıyordu.Ben de ona yardım ettim.Mercimeği süzgece koyup yıkadım.Yağda kızartırken patatesleri yağdan, süzgeç yardımı ile süzerek ayırabiliriz.Süzgeç ayrılacak maddeye göre seçilmelidir. Çay süzgeci patates süzgecinden küçük olmalıdır.

  9. Sayfa
  Savurma YöntemiBiri diğerinden hafif katı maddelerin oluşturduğu karışımlar savurma yöntemi ile ayrılır.

  10. Sayfa
  Babam tarladaki buğdayları samanlardan savurarak ayırıyor.

  11. Sayfa
  Yüzdürme Yöntemi Demir tozu ve tahta talaşını karıştırıp elde ettiğimiz karışımı su içine atarsak ne gözleriz? Hangi madde dibe çöktü? Su üstünde kalan madde hangisidir? Demir, ağır olduğu için dipte; talaş hafif olduğu için suyun üzerinde toplanır. Böylece demir ve talaş birbirinden ayrılır. Çiftçiler harmandan kaldırdıkları buğdayı yıkarken bu yöntemi kullanırlar. Buğdayın yıkanması sırasında saman gibi hafif maddeler yüze çıkar. Taş, kum gibi ağır maddeler dibe çöker.

  12. Sayfa
  Suda çözünmeyen katı maddeleri yüzdürme yöntemiyle karışım içinden ayırabiliriz. Suda batmayan maddeler su yüzünde kalır, yüzer. Suda batan madde ise ayrılmış olur.İsmail öğretmen ve arkadaşları

  13. Sayfa
  Annem kepekli bulguru su dolu tasa koyarak kepeklerinden ayırıyor. Kepekler suda yüzüyor. Annem de onları alıp atıyor.

  14. Sayfa
  Dinlendirme YöntemiBir sıvı ve içine dağılmış katı tanecikleri dibe çöktürülerek birbirinden ayrılması, dinlendirme yöntemiyle yapılır. Bir bardağın içine bir miktar tebeşir tozu ve su koyup karıştırdığımızda bulanık bir karışım elde ederiz. Karışım bir süre beklettiğimizde tebeşir tozunun dibe çöktüğünü, saydam suyun üstte kaldığını görürüz. Kentlerde kullanılan suların bir kısmı göllerden ve akarsulardan elde edilir. Taş ve toprakla karışmış durumdaki bu sular önce dinlendirme havuzlarına alınarak taş ve toprağın dibe çökmesi sağlanır.

  15. Sayfa
  Mıknatısla Ayırma YöntemiDemir gibi mıknatısın çektiği maddelerle karışmış başka maddeleri ayırmada mıknatıs kullanılır. Çöplerden demir türü maddeler mıknatısla ayrılır. Demir tozuyla karışmış toz şeker karışımını mıknatısla ayırabiliriz. 

  16. Sayfa
  Annem yere dökülen toplu iğneleri, babam da çivileri mıknatısla topluyor.

  17. Sayfa
  BuharlaştırmaBuharlaştırma YöntemiBir sıvı madde ile karışmış başka bir maddeyi birbirinden ayırmak yada karışımı koyu bir kıvama getirmek için kullanılan bir yöntemdir.Süt tozu sütteki suyun; deniz tuzu, özel havuzlara alınan deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilir. Salça, reçel, pestil, pekmez, marmelat yapılırken de buharlaşma yöntemi kullanılır.

  18. Sayfa


  19. Sayfa
  Ninem hazırladığı bulamaç halindeki tarhana karışımını önce güneşe seriyor. Bu şekilde suyunu uçurduğunu söylüyor.Demek ki ninen tarhana yaparken buharlaştırma yöntemi ile suyu tarhana karışımından ayırıyor. Bu sıvının içinde çözünen katı maddeyi ayırmak için sıvının uzaklaştırılması yöntemidir. Salça ve pestil de bu yöntemle yapılır.

  20. Sayfa


  21. Sayfa
  DEĞERLENDİRMEstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_w

  22. Sayfa
  1. Demir tozu, kükürt tozu ve talaş karıştırılarak bir karışım elde edildi.Bu karışımın üzerinde mıknatıs gezdirildiğinde mıknatısın demir tozlarını kendine çekerek karışımdan ayırdığı gözlendi.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? ) Demir, karışım içinde kaybolmuştur. ) Karışan maddeler karışım sonucunda kimliklerini korumuştur. ) Karışımdaki kükürt tozu demirin kolayca ayrılmasını sağlamıştır. ) Talaş olmasaydı demir tozları ile kükürt tozları birbirine yapışarak mıknatıs tarafından çekilmezdi.style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  23. Sayfa
  2. Pirinç ve su karışımını ayrıştırmak isteyen bir kişi hangi ayrıştırma yöntemini kullanmalıdır? ) Süzme ) Yüzdürme ) Buharlaştırma ) Mıknatısla ayırmastyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  24. Sayfa
  3. Tuz ile su karışımını birbirinden ayırmak için hangi yöntem kullanılır? ) Süzme ) Eleme ) Buharlaştırma ) Mıknatısla ayırmastyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  25. Sayfa
  4. Aşağıda verilen maddelerden hangisi suda yüzer? ) ) ) )style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  26. Sayfa
  5. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yoluyla birbirinden ayrılır? ) Yağlı su ) Demir ve bakır tozu karışımı ) Çamurlu su ) Şekerli su style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

Karışım Ayırma Yöntemleri Videoları

 • 3
  3 yıl önce

  Karışım Ayırma Yöntemleri Videosu

Karışım Ayırma Yöntemleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Karışım Ayırma Yöntemleri Ek Bilgileri

 • 4
  3 yıl önce

  A) Tanecik Boyutu Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  1) Ayıklama : Tanecik boyutları, şekilleri, vb. özellikleri farklı olan maddelerin oluşturduğu heterojen katı-katı karışımlarını ayırmada kullanılır.
  Mıknatısla ayırma da bir ayıklama yöntemidir.
  • Nohutun, fasulyenin, kahve tanelerinin ayrılmasında kullanılır.
  2) Eleme : Katı-katı heterojen karışımlarını bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan işlemdir.
  • Eleme işleminde kullanılan araçlara “elek” denir.
  • Çakıl taşlarının ince kumdan ayrılmasında kullanılır.
  • Unun yabancı maddelerden ayrılmasında kullanılır.
  • Bakliyatlar paketlenmeden önce elenerek boyutlarına göre ayrılırlar.

  3) Süzme : Katının sıvı içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımları bileşenlerine ayırmada kullanılır.
  • Çay posasını ayırmada süzgeç, makarnayı süzerken kevgir, laboratuarda ise süzgeç kağıdı kullanılır.
  • Süzme yöntemi sadece heterojen katı-sıvı karışımlarını ayırmak için değil, katı-gaz karışımlarını ayırmak için de kullanılır. Örn : toz maskeleri, gaz maskeleri, arabadaki hava filtresi, fabrika bacalarındaki hava filtresi…
  • Naftalin-su ve tebeşir tozu-su karışımlarının da ayrılmasında kullanılır.
  • Araba motorundaki parçaları süzmede de kullanılır.

  4) Diyaliz : Sıvı-katı heterojen karışımlarda katı, süzgeç kağıdından geçebilecek kadar küçük ise süzme ile ayrılamayacağı için santrifüjleme yapılır. Santrifüjleme ile sonuç alınamayan koloidal maddeler için diyaliz yöntemi kullanılır. Diyaliz; koloit karışımların gözenekli zarlardan geçebilmesi temeline dayanan çözümleme ve arıtma yöntemidir.
  • Yarı geçirgen bir zar kullanılır.
  • Diyaliz makinesiyle kanın temizlenmesi buna örnektir.

  B) Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  • Farklı iki katı maddeden oluşan bir karışımı ayırmak için, bu karışımın üzerine bileşenlerle etkileşmeyen ve yoğunluğu bileşenlerin yoğunluk değerleri arasında olan bir sıvı eklenir.
  • Yoğunlukları farklı ve birbiri içinde çözünmeyen sıvı-sıvı karışımlarının ayrılmasında ayırma hunisi kullanılır.
  • Sütün üzerindeki kaymağın ayrılması yoğunluk farkından yararlanılarak olur.

  1) Çöktürme : İki çözelti birbirine karıştırıldığında çözeltideki iyonların birbirleriyle tepkime vererek suda çözünmeyen katı oluşturmasına çökme, oluşan katıya çökelek, yapılan işleme ise çöktürme denir.
  • Suyun arıtılmasında, içme suyundan demirin uzaklaştırılmasında, atık sulardan fosfatların uzaklaştırılmasında kullanılır.
  • Laboratuarda çöktürme işlemi büyük taneciklerle çalışılıyorsa bir beherglas içerisinde, küçük taneciklerle çalışılıyorsa bir santrifüj tüpünde yapılır.

  2) Aktarma(Dekantasyon) :
   Çöktürme işleminde oluşan çökeleğin tamamen dibe çökmesi beklenir. Üstte kalan sıvının bulandırılmadan dikkatlice başka bir kaba ayrılmasıdır.
  • Bu işlemde çökeleğin ağır, iri taneli ve kristal yapıda olması gerekir.
  • Altının saflaştırılmasında, zeytinyağının posasının ayrılmasında kullanılır.

  3) Yüzdürme(Flotasyon) :
   Sudan hafif, askıda olan katı taneciklerinin su yüzeyine yükseltilerek uzaklaştırılmasıdır.
  • Bakır, kurşun çinko cevherlerinin ayrılmasında kullanılır.

  C) Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  1) Kristallendirme : Sıcaklığın düşmesiyle çözünürlüğü azalan maddenin düzgün geometrik şekilli katı parçalar halinde çöktürülmesine kristallendirme denir.
  • İki veya daha çok maddenin(KNO3 – CeSO4 , tuz-şeker) çözünürlük farkıyla ayrılmasına ayrımsal kristallendirme denir.

  2) Ekstraksiyon(özütleme-çekme) : Katı veya sıvı bir karışımın ilave edilen çözücü yardımıyla karışmış olduğu diğer katı ve sıvıdan ayrılması işlemidir.
  • Şeker pancarından şeker, karanfilden karanfil yağı eldesinde kullanılır.
  • Homojen karışımlardan ya da katı karışımlarından istenen maddeyi ayırmada kullanılır.

  D) Kaynama Noktası Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri

  1) Damıtma(Basit damıtma) : Bir katının çözünmesiyle oluşan homojen karışımlarından sadece katı bileşeni elde etmek istiyorsak buharlaştırma işlemi, her iki bileşeni elde etmek istiyorsak basit damıtma(destilasyon) yapılır.
  • Damıtma ile elde edilen sıvıya destilat denir.

  2) Ayrımsal Damıtma : Kaynama noktaları birbirine yakın homojen sıvı-sıvı karışımlarının bileşenlerine daha saf olarak ayrılması için kullanılır.
  • Ayrımsal damıtma ile damıtma arasındaki tek fark ayrımsal damıtma düzeneğinde fraksiyon kolunun bulunmasıdır.
  • Alkol-su karışımının ayrılmasında kullanılır.
  • Petrolün rafinelerde çeşitli ürünlere ayrılmasında kullanılır.

  E) Hâl Değiştirme Sıcaklıkları Farkı ile Ayrıştırma
  Hâl değiştirme sıcaklığından yararlanarak erime noktası farklı olan katı–katı karışımları, kaynama noktası farklı sıvı–sıvı karışımları ve yoğunlaşma noktaları farklı gaz–gaz karışımları birbirinden ayrılabilir.
  Demir ve kurşundan oluşan bir karışımın ayrılması: Demirin erime noktası 1540°C ve kurşunun erime noktası 327,5°C’dir. Karışım bir potada ısıtıldığında erime noktası düşük olan kurşun önce erir. Sıvı hâle geçen kurşun süzülerek demirden ayrılır.
  Maddelerin erime kaynama sıcaklıkları gibi, hal değiştirme sıcaklıklarının ayırt edici bir özellikleri olduğunu biliyoruz. Maddelerin bu özelliklerinin farklı oluşundan yararlanarak karışımları bileşenlerine ayırabiliriz. Suda çözünen katı bir madde, suyun buharlaşması ile saf olarak elde edilebilir.
  Belli bir sıcaklıkta diğerlerine göre daha fazla miktarda buharlaşan sıvıların kaynama noktası düşüktür. Örneğin; aynı koşullardaki etil alkol sudan daha çok buharlaştığından, kaynama noktası sudan düşüktür. 100°C, etil alkol 78°C’de kaynar.
  Saf maddelerde hal değişimi süresince sıcaklık sabittir. Örneğin; 100°C’ta kaynar. 0°C’ta donar. (1 atm’de) kaynama ve donma süresince sıcaklık sabittir. Çözeltilerde ise hal değişim süresince sıcaklık sabit değildir. Çözeltilerde, kaynama süresince sıcaklık artma; donma süresince sıcaklıkta azalma gözlenir.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Karışımları ayırma teknikleri
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)